Dahua – Szkolenie

W odpowiedzi na Państwa sugestie, firma Dahua Technology Poland organizuje w Warszawie szkolenie „IP Advanced”.
Szkolenie odbędzie się 30.08.2017 w siedzibie Dahua Technology Poland.

Poleczki Business Park, Lisbon Building, Lobby II ulica Salsy 2 w  Warszawie.
Wypełnienie poniższego formularza będzie potwierdzeniem chęci uczestnictwa w szkoleniu:
Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
Data szkolenia IP ADVANCED:  30.08.2017
Rozpoczęcie szkolenia godz. 10:00
Szkolenie jednodniowe
Dahua Technology zapewnia przerwę kawową i poczęstunek podczas szkolenia.