FireVu

FireVu

System FireVu System FireVu działa w oparciu o unikalny algorytm łączący w sobie detekcję dymu VSD (Video Smoke Detection), detekcję płomienia VFD (Video Flame Detection) oraz precyzyjny pomiar temperatury. Dzięki zaawansowanym algorytmom analizy obrazu w paśmie widzialnym, detektor FireVu jest w stanie wykryć dym oraz płomień bezpośrednio u źródła, co czyni go wyjątkowym na tle innych systemów ochrony przeciwpożarowej. Detektor FireVu potrafi wykryć dym wcześniej niż dotrze on bezpośrednio w otoczenie czujnika, rozpoznając go w całym polu widzenia detektora FireVu, niezależnie od wysokości warstwy dymu. Dzięki temu szybkość wykrycia zagrożenia przez FireVu jest większa niż w przypadku tradycyjnych czujek dymu. Detektory FireVu są idealne do nadzorowania obiektów o dużej kubaturze, wyposażonych w maszyny przemysłowe lub obiektów rozmieszczonych na otwartej przestrzeni. Znajdują one zastosowanie między innymi w hangarach lotniskowych, tunelach drogowych, zakładach petrochemicznych, zakładach utylizacji odpadów itp. Urządzenie przeprowadza analizę matematyczną parametrów obrazu takich jak zmiana jasności, kontrastu, kształtu, ostrości, ruchu, zmiany i utraty koloru, częstotliwości drgania płomienia, intensywności i jasność płomienia, emisji cieplnej. Detekcja dymu VSD jest sprawdzoną technologią opartą również o rozbudowany algorytm matematyczny. Detekcja odbywa się w dwóch etapach. W etapie pierwszym algorytm matemayczny analizuje utratę szczegółów i kontrastu. W drugim etapie proces jest bardziej rozbudowany i analizuje zmianę kształtu, ruch i nasycenia barw. W przypadku detekcji płomienia (VFD) sytuacja jest podobna. W pierwszym etapie system analizuje częstotliwość migotania płomienia oraz jego intensywność i jasność, wykorzystując zaawansowane techniki wykrywania charakterystycznych cech płomienia węglowodorowego. W drugim etapie detekcji wykorzystuje się pomiar emisji cieplnej w stosunku do wzorca ciała doskonale czarnego, dzięki czemu wykrywamy realny płomień a nie jego obraz. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą matrycy termopar o rozdzielczości 86 x 62 punkty detekcyjne, o kącie widzenia 42 stopnie. Matryca termopar jest w stanie odczytać temperaturę w granicach od -300C do + 3000C. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów obszary wysokiego ryzyka mogą być szybko zidentyfikowane i przedstawione na ekranie monitora w sposób czytelny dla operatora. Ekran monitora jest podzielony na 16 indywidualnie programowalnych stref dla każdego toru wizyjnego i dla każdego rodzaju detekcji, dzięki czemu możemy skoncentrować się na obszarach szczególnego zagrożenia pożarowego, a pominąć te, które nie stwarzają niebezpieczeństwa w danej chwili. Dzięki szerokim możliwościom kalibracyjnym jesteśmy w stanie dostroić analitykę dymu i płomienia oraz temperatury do szczególnych wymagań środowiskowych. Powyższe cechy Multi Detectora FireVu pozwalają na uniknięcie większości fałszywych alarmów przekazując operatorowi informację o rzeczywistym zagrożeniu pożarowym w postaci obrazu na ekranie monitora lub urządzenia przenośnego. W celu przejrzystego zaprezentowania stanu poszczególnych detektorów wykorzystano elektroniczną tablicę synoptyczną (AD/FV1) o rozdzielczości 1080p, która obok prezentacji stanu każdego z trzech detektorów (zielony-ok; czerwony-alarm dymowy; purpurowy-detekcja płomienia; żółty-błąd detektora) dla każdego detektora, prezentuje ich rozmieszczenie na planie obiektu oraz w wydzielonym oknie obraz z zaalarmowanego detektora. System FireVu posiada moduł komunikacji sieciowej TCP/IP, dzięki czemu istnieje możliwość transmisji obrazu za pomocą kontrolerów sieciowych (DM/NC8F/CPP) do oddalonych punktów nadzoru i na urządzenia mobilne, pozwalając na wizualną weryfikację zdarzeń i pełną kontrolę sytuacji. Serwer obrazu detektora FireVu pozwala na wygenerowanie wielu strumieni obrazu zakodowanych w standardzie MPEG-4 lub JPEG oraz przesłaniu ich do dowolnej liczby klientów sieciowych w oparciu o oprogramowanie NetVu Conected. Parametry strumienia (jakość, szerokość pasma, kodowanie) mogą być dostosowywane do każdego klienta w zależności od wymaganej jakości oraz parametrów łącza po stronie klienta. Materiał prezentowany na żywo może być jednocześnie nagrywany i odtwarzany lub pobierany zdalnie. Taka funkcjonalność pozwala na późniejszą analizę i wyciągnięcie wniosków w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Zapisany materiał może być również stosowany dla celów dowodowych i/lub ubezpieczeniowych. Może także pomóc w sytuacji krytycznej podczas działań służb ratowniczych. Podgląd obrazu realizowany jest z pomocą oprogramowania NetVu Observer. Zastosowanie modułów DT/MODBUS/06 typu ModBus (6we/wy) pozwala na integrację z innymi systemami występującymi na obiekcie np. z centralą pożarową. Programowanie oraz kalibracja detektorów odbywa się zdalnie za pomocą dedykowanego oprogramowania FireVu Dashboard. Kalibracji podlegają m.in. takie parametry jak zmiana jasności, kontrastu, kształtu, ostrości, ruch, zmiana i utrata koloru, częstotliwość drgania płomienia, intensywność i jasność płomienia, emisja cieplna. System FireVu Multidetector ze względu na swoje cechy jest idealnym narzędziem do wczesnego wykrycia i weryfikacji pożaru w jego początkowym stadium, kiedy dym lub temperatura nie ma szans na dotarcie w bezpośrednie w otoczenie klasycznego czujnika. Dodatkowo dzięki wizualnej weryfikacji możemy potwierdzić prawdziwość alarmu pożarowego, ocenić ryzyko, wskazać służbom dokładną lokalizację płomienia, dymu lub zmiany temperatury oraz podjąć właściwe decyzje związane z akcją ratowniczą. Ze względu na unikalne cechy system FireVu Multidetector najlepiej nadaje się do ochrony obiektów o dużej kubaturze (hale fabryczne, hangary, magazyny, sale odpraw na lotniskach, itp.) oraz na rozmieszczonych na otwartej przestrzeni obiektach, wspierając konwencjonalne systemy detekcji pożaru (np. składy paliw, składy amunicji, tunele, przemysł chemiczny i petrochemiczny, zakłady przetwórstwa odpadów, wysypiska śmieci, itd.).