Nowości w Systemie Przywołania GORKE

System Przywołania w grupie przycisków, został poszerzony o nadajniki wielofunkcyjne SPR-PK1C/AA, SPR-PK1C/AAK, SPR-PK2C. Przyciski te łączą w sobie możliwość wyzwolenia powiadomienia zarówno z przycisku jak i poprzez pociągnięcie linki.

Na uwagę zasługuje przycisk SPR-PK1C/AAK z funkcją kasownika. Ta pozycje dedykowana jest wszelkim systemom przywołania w których kasowanie może być realizowane na przyciskach (nie na osobnym kasowniku). Połączenie funkcji jest propozycją dla zrównoważonych budżetów inwestycji – w cenie przycisku mamy dwa lub wręcz trzy urządzenia, cena jest korzystniejsza.