Telewizja IP

HIKVision IP / APER IP

System telewizji dozorowej najnowszej generacji oparty jest o technologię IP. Wszystkie urządzenia w systemie komunikują się oparciu o protokół IP. Transmisja danych może być realizowana zarówno przewodowo (kabel UTP) jak i bezprzewodowo. Zyskujemy doskonały, cyfrowy obraz Full HD. Technologia pozwala na tworzenie zaawansowanych systemów, nieograniczonych odległościami. Jeden system może obejmować lokalizacje oddalone od siebie nawet o setki kilometrów. Oprócz tego mamy ogromne możliwości w zakresie integracji z innymi systemami. Systemy IP są wysoce niezawodne i odporne nawet na działania mające na celu uszkodzić system. Dodatkową zaletą jest możliwość realizacji zasilania kamer tym samym kablem, którym realizowana jest komunikacja.