Termowizja

Kamery termowizyjne wprowadzają nowe możliwości do systemów dozoru. Kamery analizują promieniowanie podczerwieni, dzięki czemu możemy kontrolować rozkład ciepła. Technologia ta znajduję swoje zastosowanie w obserwacji otwartych przestrzeni (granice państwa), kontrola rurociągów (wykrywanie wycieków), akcje ratunkowe (poszukiwania osób zaginionych).

  • HIKVision2