VMS

Systemy telewizji VMS (Virtual Management System) to systemy oparte na serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem realizującym bardzo szeroki zakres zadań. Dzięki rozdzieleniu warstwy sprzętowej od warstwy software’owej zyskujemy swobodę przy projektowaniu systemu. System pozwala integrować CCTV z systemami kontroli dostępu, alarmowymi, BMS. Teraz, w ramach VMS zyskujemy również możliwość inteligentnej analizy obrazu oraz LPR.