Analityka

Aby odfiltrować ważne informacje od ogromnej ilości materiału wideo, z pomocą przychodzą inteligentne systemy analizy obrazu. Oparte na zaawansowanych algorytmach pomagają automatycznie identyfikować konkretne typy zdarzeń co w znaczący sposób pomaga szybko i w odpowiedni sposób reagować.

System jest w stanie w indywidualny sposób reagować na różne typy obiektów lub ich grupy, śledzić je, analizować ich zachowanie i w odpowiedni sposób reagować na te zachowania. Dzięki temu system automatycznie nas informuje to określonych incydentach co w znaczny sposób poprawia bezpieczeństwo oraz wygodę z korzystania z systemu bezpieczeństwa.